Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN

---------------------------

Số 01/2020/ĐHT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 12 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN

Mã số thuế: 0310612309

Địa chỉ: 138/21Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất:

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 41 Đỗ Nhuận, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0839493649    Fax:

Email: tuannguyen251072@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phan Hồng Nam Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022090152   ngày cấp: 19/05/2015   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0839493649   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bộ trang phục phòng, chống dịch 30000
2Bảo hộ y tế10000
3Bao tóc1000000
4Bao giày1000000
5Quần áo y tế10000
6Khăn phẩu thuật1000000
7Tạp dề100000
8Bao dây camera100000
9Khẩu trang y tế1000000
10Bộ đồ đón bé chào đời100000
11Gói khăn lau bé100000
12Bộ chăm sóc tổng quát100000
13Bộ khăn lau máu100000
14Bộ xuyên đinh kéo tạ100000
15Gói mổ bắt con100000
16Gói tắm trước mổ100000
17Gói xỏ lỗ tai100000
18Bao đo máu sản phụ100000
19Bộ chăm sóc bệnh nhân amidam100000
20Bộ cạo đầu sọ não100000
21Bộ lót mông - đỡ tầng sinh môn sản phụ100000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

  Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn.
   Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


    Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

    1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

    2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

    3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

    Người đại diện hợp pháp của cơ sở

    Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)