Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH 1 HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DOLL EYES

---------------------------

Số 01-2020/DE

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 04 tháng 01 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CHI NHÁNH 1 HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DOLL EYES

Mã số thuế: 0313871414-002

Địa chỉ: Số 119, Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011175570   ngày cấp: 08/07/2005   nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Điện thoại cố định: 0988281467   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: PHẠM VĂN NGỌC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 163186771   ngày cấp: 18/10/2009   nơi cấp: Công An tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Kính áp tròng cận, viễn, loạn
2Dung dịch ngâm kính áp tròng
3Dung dịch bảo quản kính áp tròng
4Dung dịch vệ sinh và bảo quản kính áp tròng
5Các trang thiết bị y tế loại B,C,D khác theo quy định của pháp luật

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)