Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT TƯ Y TẾ HAFACO

---------------------------

Số 01/2020CBĐK

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 07 tháng 01 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT TƯ Y TẾ HAFACO

Mã số thuế: 0108160344

Địa chỉ: Số 63 tổ 1 phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT TƯ Y TẾ HAFCO

Địa chỉ cơ sở sản xuất: SỐ 63 , PHỐ GIA QUẤT ,TỔ 1, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0906006939    Fax:

Email: menhaphaco@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: VƯƠNG SỸ LÂM

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011643977   ngày cấp: 29/11/2007   nơi cấp: CÔNG AN HÀ NỘI

Điện thoại cố định: 0972123669   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐOÀN THÙY DUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013453398   ngày cấp: 04/08/2011   nơi cấp: CÔNG AN HÀ NỘI

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1họ chất bổ sung vào môi trường nuôi cấy500000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)