Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG (ORIPHARM)

---------------------------

Số 01-2021/ORIPHARM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 19 tháng 01 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG (ORIPHARM)

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0302012749

Địa chỉ: 51 đường số 30, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 02837754408 Fax:  02837716067

Email: vinh@oripharm.com.vn Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Vinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024949329   ngày cấp: 05/05/2015   nơi cấp: Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0987734567   Điện thoại di động: 0987734567

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Cao Ngọc Diễm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025198424   ngày cấp: 05/05/2015   nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 20000072/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 29/06/2020

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán In vitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán In vitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số