Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH GEMS

---------------------------

Số 01/MG-2021

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 01 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH GEMS

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0316541485

Địa chỉ: 44A ĐINH CÔNG TRÁNG, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 02862754690 Fax: 

Email: gemsmed.vn@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thùy Mai

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 040184002047   ngày cấp: 09/10/2018   nơi cấp: CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT

Điện thoại cố định: 0917602848   Điện thoại di động: 0917602848

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ NGA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025982996   ngày cấp: 16/01/2015   nơi cấp: CA TP.HỒ CHÍ MINH

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 20000118/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 18/12/2020

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số