Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN

---------------------------

Số 22/CTDBT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Thuận , ngày 01 tháng 02 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Thuận

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 3400324879

Địa chỉ: Số 192 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Phường Phú Trinh, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 192 Nguyễn Hội,, Phường Phú Trinh, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 02523823144    Fax: 02523823144

Email: tchc@phapharco.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THANH TIỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024885345   ngày cấp: 26/05/2008   nơi cấp: CA TP HCM

Điện thoại cố định: 02523823144   Điện thoại di động: 0918434333

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: HÀ MINH ĐỨC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 261170927   ngày cấp: 11/05/2012   nơi cấp: Công An Bình Thuận

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dung dịch sát khuẩn dụng cụ y tế Povidone iodine 10%20000
2Dung dịch vệ sinh mũi30000
3Dung dịch vệ sinh mũi trẻ em30000
4Gel bôi trơn10000
5Gạc y tế10000
6Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)