Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ TÂY VIỆT

---------------------------

Số 02/VBCB-DDKSXTTYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bến Tre , ngày 03 tháng 02 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bến Tre

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ TÂY VIỆT

Mã số thuế: 1301090961

Địa chỉ: THỬA ĐẤT SỐ 103, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 42, ẤP PHÚ TỰ, XÃ PHÚ HƯNG, THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE, VIỆT NAM, Xã Phú Hưng, Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ TÂY VIỆT

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thửa đất số 103, tờ bản đồ số 42, ấp Phú Tự, xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Xã Phú Hưng, Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0974186878    Fax:

Email: hovunguyen@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐẶNG NHƯ NGỌC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 321435784   ngày cấp: 04/06/2007   nơi cấp: CÔNG AN BẾN TRE

Điện thoại cố định: 0974186878   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRẦN THỊ THIÊN LÝ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 321446391   ngày cấp: 02/04/2008   nơi cấp: CÔNG AN BẾN TRE

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế 3 lớp4000
2Khẩu trang y tế 4 lớp4000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)