Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á

---------------------------

Số 010221/CVA.VAS-SYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 13 tháng 02 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á

Mã số thuế: 0304851147

Địa chỉ: 372A/8 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á TẠI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 1/9A, quốc lộ 1A, Bình Đường 2,, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 1900545543    Fax: 02838545543

Email: info@vietacorp.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phan Quốc Việt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025393444   ngày cấp: 13/10/2010   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0948545543   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: VÕ THỊ CHI MAI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020226691   ngày cấp: 16/05/2005   nơi cấp: Công An thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 55  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1LightPower iVAHBV 3-Genotype rPCR Kit150
2LightPower iVAmHBV LamR rPCR Kit100
3LightPower iVAmHBV AdeR rPCR Kit100
4LightPower iVAHCV 4-Genotype RT-rPCR Kit3000
5LightPower iVAHCV 4-Genotype 1stRT-rPCR Kit100
6LightPower iVAHIV1 RT-PCR Kit100
7LightPower iVAHIV1 RT-qPCR Kit100
8LightPower iVAHIV1 1stRT-qPCR Kit100
9LightPower iVAHPV 6-Genotype rPCR Kit100
10LightPower iVAHPV Genotype PCR-RDB Kit100
11LightPower iVAHPV Genotype PCR-RDB Kit100
12LightPower iVAHPV 24-Genotype RDB Kit100
13LightPower iVAiHPV16 E6-E7 RT-rPCR Kit100
14LightPower iVAiHPV16 E6-E7 1stRT-rPCR Kit100
15LightPower iVAiHPV18 E6-E7 RT-rPCR Kit100
16LightPower iVAiHPV18 E6-E7 1stRT-rPCR Kit100
17LightPower iVAiHPV16-18 E6-E7 RT-rPCR Kit100
18LightPower iVAMTB mRNA RT-rPCR Kit100
19LightPower iVAMTB mRNA 1stRT-rPCR Kit100
20LightPower iVAmMTB IsoR katG rPCR Kit100
21LightPower iVAmMTB IsoR katG rPCR Kit100
22LightPower iVAmMTB EthR emb rPCR Kit100
23LightPower iVADF 4-Serotype RT-PCR Kit100
24LightPower iVADF 4-Serotype 1stRT-PCR Kit100
25LightPower iVADF 4-Serotype RT-rPCR Kit200
26LightPower iVADF 4-Serotype 1stRT-rPCR Kit100
27LightPower iVAZKV PCR Kit100
28LightPower iVAZKV 1stRT-PCR Kit100
29LightPower iVAZKV RT-rPCR Kit100
30LightPower iVAZKV 1stRT-rPCR Kit100
31LightPower iVAEV RT-PCR Kit100
32LightPower iVAEV RT-rPCR Kit100
33LightPower iVAEV71 RT-PCR Kit100
34LightPower iVAEV71 1stRT-PCR Kit100
35LightPower iVAEV71 RT-PCR Kit100
36LightPower iVAEV71 1stRT-rPCR Kit100
37LightPower iVAEV/EV71 RT-rPCR Kit100
38LightPower iVAEV/EV71 1stRT-rPCR Kit100
39LightPower iVARBL RT-PCR Kit100
40LightPower iVARBL RT-PCR Kit100
41LightPower iVARBL 1stRT-rPCR Kit100
42LightPower iVARBL 1stRT-rPCR Kit100
43LightPower iVAJEV RT-PCR Kit100
44LightPower iVAJEV RT-rPCR Kit100
45LightPower iVAJEV 1stRT-rPCR Kit100
46LightPower iVAMLV RT-PCR Kit100
47LightPower iVAMLV RT-rPCR Kit200
48LightPower iVAMLV 1stRT-rPCR Kit100
49LightPower iVAMUM RT-PCR Kit100
50LightPower iVAMUM RT-rPCR Kit100
51LightPower iVAMUM 1stRT-rPCR Kit100
52LightPower iVAInfA RT-PCR Kit100
53LightPower iVAInfA RT-rPCR Kit200
54LightPower iVAInfA 1stRT-rPCR Kit100
55LightPower iVAH5N1 RT-PCR Kit100
56LightPower iVAH5N1 RT-rPCR Kit100
57LightPower iVAH5N1 1stRT-rPCR Kit100
58LightPower iVAH1N1 RT-PCR Kit100
59LightPower iVAH1N1 RT-rPCR Kit100
60LightPower iVAH1N1 1stRT-rPCR Kit100
61LightPower iVAInfB RT-PCR Kit100
62LightPower iVAInfB RT-rPCR Kit200
63LightPower iVAInfB 1stRT-rPCR Kit100
64LightPower iVARSV RT-PCR Kit100
65LightPower iVARSV RT-rPCR Kit100
66LightPower iVARSV 1stRT-rPCR Kit100
67LightPower iVAHRV RT-PCR Kit100
68LightPower iVAHRV RT-rPCR Kit100
69LightPower iVAHRV 1stRT-rPCR Kit100
70LightPower iVAmBRAF rPCR Kit100
71LightPower iVAmKRAS rPCR Kit100
72LightPower iVAmEGFR rPCR Kit100
73LightPower iVAMHM rPCR Kit100
74LightPower iVAMGN rPCR Kit200
75LightPower iVAUUR rPCR Kit200
76iVATissue Tool Kit100
77iVACervix Tool Kit10000
78iVAaDNA/RNA Extraction Kit uM12000
79iVAaDNA/RNA Extraction Kit sM Starter100
80iVAcDNA-H Synthesis Kit Easy100
81iVAqPCR 3-Standard Kit100
82iVAqPCR 4-Standard Kit1000
83SARS-CoV-2 US-CDC EUA 1stRT-rPCR Kit100
84iVACovid Tool Kit100
85Môi trường vận chuyển vi rút1000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)