Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ THÀNH AN READ MORE: HTTP://MASOCONGTY.VN/COMPANY/3520081/CONG-TY-TNHH-THUONG-MAI-VA-TRANG-THIET-BI-THANH-AN.HTML#IXZZ6NM7NY82O

---------------------------

Số 01-2021

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Giang , ngày 24 tháng 02 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Giang

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ THÀNH AN READ MORE: HTTP://MASOCONGTY.VN/COMPANY/3520081/CONG-TY-TNHH-THUONG-MAI-VA-TRANG-THIET-BI-THANH-AN.HTML#IXZZ6NM7NY82O

Mã số thuế: 2400892767

Địa chỉ: Sô nhà 25, đường Ngô Trang, Phường Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Mạnh Tài

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121656160   ngày cấp: 08/09/2020   nơi cấp: Công An tỉnh Bắc Giang

Điện thoại cố định: 0914123882   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Long

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125082205   ngày cấp: 19/03/2013   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

(2) Họ và tên: Trần Mạnh Tài

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121656160   ngày cấp: 08/09/2020   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa và phụ kiện
2Hệ thống máy xét nghiệm huyết học và phụ kiện
3Hệ thống máy xét nghiệm điện giải đồ và phụ kiện
4Hệ thống máy xét nghiệm đông máu và phụ kiện
5Hệ thống máy xét nghiệm nước tiểu và phụ kiện
6Hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch và phụ kiện
7Hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, Que thử, Test sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, điện giải đồ, nước tiểu, đông máu, miễn dịch...
8Các Trang thiết bị y tế loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bắc Giang nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)