Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH GAPADENT VIỆT NAM

---------------------------

Số 01/2021

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Nam , ngày 25 tháng 02 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Nam

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH GAPADENT VIỆT NAM

Mã số thuế: 4001126281

Địa chỉ: Lô B-B4 Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Tên cơ sở sản xuất:

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô B-B4 Cụm Công nghiệp Hà Lam- Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353665567    Fax: 02353665667

Email: acc@gapadent.net    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: AN HOSANG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M17458922   ngày cấp: 15/05/2018   nơi cấp: HÀN QUỐC

Điện thoại cố định: 02353665567   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dụng cụ trám răng (Gutta Percha Points)5000000
2Giấy Thấm (Absorbent Paper Points)5000000
3Files Niti không gỉ (Files Niti Stainless)5000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

  Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn.
   Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


    Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

    1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

    2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

    3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

    Người đại diện hợp pháp của cơ sở

    Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)