Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR

---------------------------

Số 01/2021/VBCB-Green

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 04 tháng 03 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR

Mã số thuế: 0108494883

Địa chỉ: Thôn Đô Quan, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Đô Quan, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0911742345    Fax:

Email: danghue201@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: LÊ TRUNG HIẾU

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 172667396   ngày cấp: 10/06/2013   nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại cố định: 0911742345   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Thị Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125223574   ngày cấp: 29/06/2011   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước súc miệng, họng600000
2Dung dịch, hỗn dịch xịt hoặc nhỏ mũi, xoang600000
3Dung dịch, hỗn dịch xịt hoặc nhỏ họng600000
4Dung dịch, hỗn dịch xịt hoặc nhỏ răng, miệng100000
5Nước muối sinh lý200000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)