Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH XQ TOÀN THẮNG

---------------------------

Số 04/HSCBMB-TT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 24 tháng 03 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH XQ TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0107442057

Địa chỉ: Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Bùi Văn Toàn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013635848   ngày cấp: 18/05/2013   nơi cấp: Công An TP Hà Nội

Điện thoại cố định: 0983459955   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trần Văn Thăng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013550483   ngày cấp: 22/06/2012   nơi cấp: CA TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Hệ thống máy chụp X-quang thông thường
2Cụm bóng X-quang và vỏ bóng X-quang
3Đèn soi phim X-quang (01 ngăn đến 04 ngăn)
4Máy hủy bơm kim tiêm
5Bàn bó bột kéo xương
6Bàn kéo giãn đốt sống cổ
7Vật tư tiêu hao thiết bị y tế loại B, C, D
8Thiết bị dụng cụ tiệt trùng - chống nhiễm khuẩn
9Trang thiết bị y tế loại B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)