Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM

---------------------------

Số 0701/21

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội , ngày 07 tháng 04 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0108548909

Địa chỉ: Số 15/2 Đường Thành Công, Thôn Đại Thần 2,, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Điện thoại : 02466623318 Fax: 

Email: phnmedical@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Tiến Thị Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 112213890   ngày cấp: 08/06/2013   nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 02466623318   Điện thoại di động: 02466623318

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Trần Thị Hồng Gấm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 036189000171   ngày cấp: 10/11/2014   nơi cấp: Cục cảnh sát về DKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 19000512/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 13/08/2019

Phạm vi thực hiện phân loại: Phân loại TTBYT chẩn đoán invitro và TTBYT không phải là TTB invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số