Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANN

---------------------------

Số 0421/SYT-ANN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 04 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANN

Mã số thuế: 0313970662

Địa chỉ: 506/19 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 082185005981   ngày cấp: 26/12/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0939332024   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Gia Thiên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250950038   ngày cấp: 07/07/2017   nơi cấp: CA Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐỨC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 271303172   ngày cấp: 09/02/2011   nơi cấp: CA Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Khớp háng bán phần không xi măng, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Moonstone
2Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài, thiết kế bảo tồn xương Stemsys Revision - Moonstone
3Khớp háng toàn phần không xi măng, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Freeliner
4Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Freeliner
5Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Freeliner
6Khớp háng toàn phần không xi măng Dual Mobility I, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Capitole I.
7Khớp háng toàn phần không xi măng Dual Mobility T, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Capitole T
8Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài, thiết kế bảo tồn xương Stemsys Revision - Freeliner
9Xi măng xương
10Xi măng xương có kháng sinh

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)