Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH

---------------------------

Số 01/2021/CBSX-DUCMINH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 16 tháng 04 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH

Mã số thuế: 0106460053

Địa chỉ: Số 221 Đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Tân Dân 2, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0904755889    Fax:

Email: phongketoanducminh@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trương Hữu Thắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 112246241   ngày cấp: 02/07/2009   nơi cấp: CA Thành Phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0904755889   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: PHÙNG VĂN TOÀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 135568823   ngày cấp: 04/04/2012   nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Đai nẹp chấn thương chỉnh hình1000000
2Đai nẹp y tế1000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)