Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HEALTHCARE SCIENCE VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHẨU TRANG

---------------------------

Số 06/HS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Cần Thơ , ngày 14 tháng 05 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Cần Thơ

1. Tên cơ sở công bố: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HEALTHCARE SCIENCE VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHẨU TRANG

Mã số thuế: 6300300742-002

Địa chỉ: 124 Võ Văn Kiệt, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HEALTHCARE SCIENCE VIỆT NAM- NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHẨU TRANG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 124 Võ Văn Kiệt, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0931334944    Fax:

Email: healthcarescience.hddt@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRẦN THOẠI MINH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 092055000257   ngày cấp: 17/05/2016   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0931334944   Điện thoại di động: 0918 663 992

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: DƯƠNG THỊ GIANG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 362404222   ngày cấp: 09/09/2009   nơi cấp: Công An Cần Thơ

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế5000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)