Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN OCEAN WORLD VIỆT NAM JOINT STOCK COMPANY

---------------------------

Số 01/2021/CBSX-CNT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 18 tháng 06 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN OCEAN WORLD VIỆT NAM JOINT STOCK COMPANY

Mã số thuế: 0316731856

Địa chỉ: 11/1Q Tô Ký, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Ocean World Việt Nam

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 11/1Q Tô Ký, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0987250168    Fax:

Email: austin.lai@vpharchem.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Bùi Hữu Thái

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 03107008131   ngày cấp: 11/01/2019   nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Điện thoại cố định: 0987250168   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hồ Trần Thanh Phong

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191988110   ngày cấp: 16/12/2020   nơi cấp: Công An Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 33  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế 20000
2Nước muối súc miệng20000
3Cồn y tế 20000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)