Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA

---------------------------

Số 03/VBCB-ĐP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 24 tháng 06 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA

Mã số thuế: 3602222238

Địa chỉ: 93/63 Khu Phố 8, Phường Tân Phong, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 93/63 Khu Phố 8 - Phường Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai, Phường Tân Phong, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513896225    Fax: 02513896580

Email: dongphabaconnai@dongpha.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: VŨ THỊ KIM LOAN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 271241143   ngày cấp: 25/08/2004   nơi cấp: CA Đồng Nai

Điện thoại cố định: 0903040815   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN KIM THANH NHÃ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023688885   ngày cấp: 09/08/2006   nơi cấp: CA TPHCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 70  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1KHẨU TRANG Y TẾ120000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)