Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÔ MINH TÂM

---------------------------

Số 01-2021/TOMINHTAM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Long An , ngày 29 tháng 06 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Long An

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÔ MINH TÂM

Mã số thuế: 1101878018

Địa chỉ: Số 305 Đường 826C, Ấp 1, Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÔ MINH TÂM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 305 Đường 826C, Ấp 1, Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Điện thoại: 0933836269    Fax:

Email: ttthanhtuan6@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Tô Thanh Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 091070000013   ngày cấp: 19/07/2017   nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư

Điện thoại cố định: 0933836269   Điện thoại di động: 0933836269

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Tô Thanh Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 091070000013   ngày cấp: 19/07/2017   nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 27  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1khẩu trang y tế 10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)