Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SONG THÁI

---------------------------

Số 0121/CBSX-ST

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 30 tháng 06 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SONG THÁI

Mã số thuế: 0101689410

Địa chỉ: Phố Nỉ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SONG THÁI

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Phố Nỉ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0333373135    Fax:

Email: thanhleba312@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: PHẠM THỊ MAI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012979601   ngày cấp: 10/09/2007   nơi cấp: Công An TP Hà Nội

Điện thoại cố định: 02438855010   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGÔ THỊ NHUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034176009018   ngày cấp: 20/11/2019   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9%, 100000
2Cồn rửa dụng cụ y tế100000
3Xịt mũi muối biển20000
4Dung dịch xịt họng20000
5Nước súc miệng20000
6Dung dịch nhỏ/ xịt tai20000
7Dung dịch chấm răng miệng20000
8Dung dịch xoa bóp ngoài da20000
9Dung dịch xịt xoang20000
10Dung dịch làm sạch thiết bị y tế 200000
11Dung dịch khử mùi thiết bị y tế200000
12Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế200000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)