Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA NGUYỄN

---------------------------

Số 08/CV-GN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 15 tháng 07 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 2300577271

Địa chỉ: Đường YP6, KCN Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cơ sở sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Gia Nguyễn

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Đường YP6, KCN Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223699285    Fax: 02223699286

Email: nguyendoan.gianguyen@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Đăng Hựu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 027074000391   ngày cấp: 04/12/2019   nơi cấp: Cục cảnh sát

Điện thoại cố định: 0903260069   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Đoan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125325693   ngày cấp: 29/05/2020   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Sinh học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 72  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Gói muối rửa mũi, xoang1000000
2Viên muối rửa mũi, xoang 1000000
3Dung dịch xịt mũi200000
4Dung dịch rửa mũi200000
5Dung dịch xịt họng200000
6Dung dịch xịt miệng 200000
7Nước súc họng 200000
8Gel xịt miệng 200000
9Gel bôi trơn sinh dục 200000
10Xịt mũi hệ nền dầu200000
11Viên muối pha súc miệng họng200000
12Gói muối pha súc miệng, họng200000
13Nước muối NaCl 1000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)