Hồ sơ đã công bố

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Y SINH

---------------------------

Số 15/KHYS-VP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 19 tháng 07 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Y SINH

Mã số thuế: 0101712469-001

Địa chỉ: Số 1 phố Yecxanh, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: Trung Tâm ứng dụng khoa học Công nghệ Y sinh

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 1 phố Yecxanh, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 73066766    Fax:

Email: ntth@nihe.org.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đặng Đức Anh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001064003469   ngày cấp: 28/07/2015   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0903229425   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đỗ Phương Loan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001182010342   ngày cấp: 24/08/2015   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 164  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Môi trường vận chuyển vi rút200000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)