Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH ASTRA PHARMA

---------------------------

Số 02/2021/SYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 28 tháng 07 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH ASTRA PHARMA

Mã số thuế: 2902095243

Địa chỉ: Lk18 số 2 đường Trần Phú, Phường Hồng Sơn, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đặng Thị Bảy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186060091   ngày cấp: 20/02/2020   nơi cấp: Công An Nghệ An

Điện thoại cố định: 0912248891   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Bùi Thị Kim Dung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186456288   ngày cấp: 28/02/2019   nơi cấp: Công An Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Lê Thị Nhung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 187326104   ngày cấp: 24/06/2017   nơi cấp: Công An Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các loại sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm, (Test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS - CoV2, Test nhanh phát hiện kháng thể SARS - CoV2)
2Máy thở, máy tại Oxy

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)