Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 16 tháng 08 năm 2021

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do:

1.1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE

       Product(s) Owner: MYONE ONE MEMBER COMPANY

1.2. Địa chỉ trụ sở: 72-74 đường D13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

       Address: 72-74 D13 street, Tay Thanh ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

1.3. Điện thoại: 0989547784              Fax:

2. Chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

2.1. Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE

       Product Owner: MYONE ONE MEMBER COMPANY

2.2. Địa chỉ: 72-74 đường D13

       Address: 72-74 D13 street, Tay Thanh ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

3. Cơ sở sản xuất:

3.1 Cơ sở sản xuất 1:
  • Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE
  • Địa chỉ sản xuất: 02-04 đường D14, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4. Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, cơ sở đề nghị Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các trang thiết bị y tế sau:

STTTên trang thiết bị y tếChủng loại (model)Mã sản phẩm (nếu có)Số lưu hànhCơ sở sản xuất
1Khẩu trang y tế - Respirator MaskM1-5 layers Respirator Mask; M1-4 layers Respirator Mask210001056/PCBA-HCMCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE

5. Số lượng bản giấy đề nghị xin cấp:


Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số đăng ký lưu hành

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở đăng ký trang thiết bị y tế cam kết:

1. Cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ và nội dung thông tin hồ sơ cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trang thiết bị y tế là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình sản xuất.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)