Hồ sơ đã công bố

CỬA HÀNG VẬT TƯ HÓA CHẤT PHƯƠNG MAI

---------------------------

Số 01-VTHCPM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hà Tĩnh , ngày 01 tháng 09 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Tĩnh

1. Tên cơ sở: CỬA HÀNG VẬT TƯ HÓA CHẤT PHƯƠNG MAI

Mã số thuế: 8426739556

Địa chỉ: Số 39, ngõ 14, đường Trần Phú, P. Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Phường Trần Phú, Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 042189002965   ngày cấp: 13/04/2021   nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Điện thoại cố định: 0983077776   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Võ Tá Chất

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183565666   ngày cấp: 25/06/2018   nơi cấp: CA Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Mua bán vật tư y tế, máy móc, hóa chất, sinh phẩm, dịch vụ sữa chữa trang thiết bị y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Tĩnh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)