Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI CLEANTEC

---------------------------

Số 0909/CLEANTEC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội , ngày 09 tháng 09 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI CLEANTEC

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0109087312

Địa chỉ: Tầng 21 tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 0988452566 Fax: 

Email: nhat.ta@vietmedical.com.vn Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025184000092   ngày cấp: 29/05/2014   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0394164901   Điện thoại di động: 0394164901

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: TRẦN VĂN OẢN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023923072   ngày cấp: 30/06/2015   nơi cấp: CÔNG AN TP.HCM

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 20000025/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 07/04/2020

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số