Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CNCPS

---------------------------

Số 01/VBCB/2021

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 10 tháng 09 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN CNCPS

Mã số thuế: 3702526582

Địa chỉ: Lô E, đường số 2, Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN CNCPS

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 90 đường 30/4, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02746286333    Fax:

Email: congtycncps123@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đỗ Thanh Việt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023236696   ngày cấp: 11/12/2013   nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02746286333   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trương Hồng Ái

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 271768145   ngày cấp: 22/07/2017   nơi cấp: Công an Tỉnh Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 30  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang nhựa dùng trong y tế5000000
2Mặt nạ nhựa dùng trong y tế5000000
3Ống xét nghiệm nhựa dùng trong y tế5000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)