Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MED NOVALIFE

---------------------------

Số 01:CB/MEDNOVALIFE

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Long An , ngày 17 tháng 09 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Long An

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH MED NOVALIFE

Mã số thuế: 1101987578

Địa chỉ: 12 đường D12, Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MED NOVALIFE

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 12 đường D12, Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Điện thoại: 0918071600    Fax:

Email: mednovalife@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: MAI XUÂN LAI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024370390   ngày cấp: 01/04/2008   nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0909793588   Điện thoại di động: 0918071600

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: MAI XUÂN LAI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024370390   ngày cấp: 01/04/2008   nơi cấp: CA Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 30  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Gel siêu âm200000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)