Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SX - TM THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG

---------------------------

Số 3700838339

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 20 tháng 09 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH SX - TM THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG

Mã số thuế: 3700838339

Địa chỉ: Thửa đất số 582, tờ bản đồ số 7, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương., Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH SX - TM THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thửa đất số 582, tờ bản đồ số 7, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương., Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743626324    Fax:

Email: marketing@thibidiks.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Đình Thi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 280871554   ngày cấp: 20/07/2016   nơi cấp: Bình Dương

Điện thoại cố định: 0903336031   Điện thoại di động: 0903 336 031

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hồ Vũ Kiếm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211811906   ngày cấp: 17/07/2000   nơi cấp: Bình Định

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang KSUVC24000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)