Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN

---------------------------

Số 199

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Thuận , ngày 22 tháng 09 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Thuận

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 3400324879

Địa chỉ: Số 192 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYỄN THANH TIỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024885345   ngày cấp: 26/05/2008   nơi cấp: CA TP HCM

Điện thoại cố định: 02523823144   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: An Hồng Việt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 260889108   ngày cấp: 21/08/2007   nơi cấp: CA Bình Thuận

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

(2) Họ và tên: Trần Quang An

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 260506214   ngày cấp: 20/01/2009   nơi cấp: CA Bình Thuận

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV2, Test nhanh phát hiện kháng thể SARS-CoV2
2Khẩu trang y tế
3Các vật tư tiêu hao nhóm B, C, D
4Các trang thiết bị nhóm B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bình Thuận nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)