Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRẦN GIA

---------------------------

Số 01/2020-THTG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Định , ngày 02 tháng 10 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Định

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRẦN GIA

Mã số thuế: 4101602985

Địa chỉ: 215 TRẦN PHÚ , PHƯỜNG BỒNG SƠN, THỊ XÃ HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: VƯƠNG THÚY LINH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211786195   ngày cấp: 17/03/2020   nơi cấp: CÔNG AN BÌNH ĐỊNH

Điện thoại cố định: 0976278778   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Vương Lộc Tài

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211889526   ngày cấp: 19/09/2016   nơi cấp: CÔNG AN BÌNH ĐỊNH

Trình độ chuyên môn: Y sỹ

(2) Họ và tên: ĐỖ THỊ THÚY NGA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 215386308   ngày cấp: 16/05/2011   nơi cấp: CÔNG AN BÌNH ĐỊNH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1BỘ kít xét nghiệm Test nhanh Covid-19
2Tăm bông lấy mẫu dịch tỵ hầu
3Môi trường vận chuyển Virut
4Đồ bảo hộ y tế
5Nước sát khuẩn
6Găng tay y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bình Định nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)