Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MTV TM DV JU YOUNG

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Phước , ngày 04 tháng 10 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Phước

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH MTV TM DV JU YOUNG

Mã số thuế: 3801197392

Địa chỉ: Lô H14, Đường D4, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phù, Tỉnh Bình Phước

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MTV TM DV JU YOUNG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô H14, Đường D4, KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phù, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0967479978    Fax:

Email: quynhnhucqt98@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN HẢI HẰNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 285008027   ngày cấp: 11/11/2008   nơi cấp: Công an Bình Phước

Điện thoại cố định: 0967479978   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN TIẾN LONG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 285339536   ngày cấp: 25/05/2017   nơi cấp: Công an Bình Phước

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Trang phục Phòng chống dịch1000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)