Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG

---------------------------

Số 01/CBSX - XD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 12 tháng 10 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG

Mã số thuế: 04K8002324

Địa chỉ: Thôn Bích Thủy, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Tên cơ sở sản xuất: HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Bích Thủy, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0983984321    Fax:

Email: khautrangytexuanduong@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trịnh Đức Khiên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030073002741   ngày cấp: 28/04/2017   nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0983984321   Điện thoại di động: 0983984321

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đỗ Văn Trịnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142086009   ngày cấp: 07/07/2015   nơi cấp: Công an Tỉnh Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế50000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)