Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TUỆ TÂM

---------------------------

Số 01/21/QĐ-TT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thái Bình , ngày 09 tháng 11 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thái Bình

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TUỆ TÂM

Mã số thuế: 1001234429

Địa chỉ: Tổ dân phố Nam Sơn, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TUỆ TÂM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Tổ dân phố Nam Sơn, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273651555    Fax:

Email: duoctuetam@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Cao Thành Quang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034073008904   ngày cấp: 10/03/2020   nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0912157044   Điện thoại di động: 0912157044

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Mai Tiến Đạt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034096006320   ngày cấp: 24/09/2019   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 35  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước muối sinh lý Victory NaCl 0.9%1000000
2Nước rửa tay sát khuẩn Victory1000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)