Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC HẢI NHI

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thừa Thiên Huế , ngày 22 tháng 11 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thừa Thiên Huế

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC HẢI NHI

Mã số thuế: 8055236640

Địa chỉ: 87 Nguyễn Chí Thanh, Phường Phú Hiệp, Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Thị Thuỳ Trang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191492595   ngày cấp: 25/07/2016   nơi cấp: TT Huế

Điện thoại cố định: 0984570037   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: TRẦN THỊ NGUYÊN THẢO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191767579   ngày cấp: 28/08/2007   nơi cấp: TT Huế

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(2) Họ và tên: TRẦN THỊ THUỲ TRANG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191492595   ngày cấp: 25/07/2016   nơi cấp: TT Huế

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh Covid -19

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thừa Thiên Huế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)