Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC LINH NGUYỄN

---------------------------

Số 01/LN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thừa Thiên Huế , ngày 23 tháng 11 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thừa Thiên Huế

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC LINH NGUYỄN

Mã số thuế: 3300803589

Địa chỉ: 26 Lý Thái Tổ, Phường An Hòa, Thành Phố Huế, Phường An Hòa, Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Thanh Thủy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 046195005698   ngày cấp: 02/07/2021   nơi cấp: Cục cảnh sat QLHC về TTXH

Điện thoại cố định: 0914025519   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Phạm Thị hải Lý

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 046167000867   ngày cấp: 10/04/2021   nơi cấp: Cục cản sát quản lý HC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược tá

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Thể

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 046067000907   ngày cấp: 10/04/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test nhanh covid 19

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thừa Thiên Huế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)