Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH K - LAND OPTIC

---------------------------

Số 1911/2021/KLAND

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 23 tháng 11 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đà Nẵng

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH K - LAND OPTIC

Mã số thuế: 0402105235

Địa chỉ: 166 DƯƠNG TRÍ TRẠCH, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH THƯ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205728134   ngày cấp: 19/06/2010   nơi cấp: TỈNH QUẢNG NAM

Điện thoại cố định: 0335522591   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: HOÀNG VIỆT ANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205728134   ngày cấp: 19/06/2010   nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Kính áp tròng (cận thị, viễn thị) hãng BLM Contact Co.LTD/Korea

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đà Nẵng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)