Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SINH PHẨM - DƯỢC PHẨM ĐÀ LẠT

---------------------------

Số 01-2021/VBCB-DLP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lâm Đồng , ngày 24 tháng 11 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lâm Đồng

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH SINH PHẨM - DƯỢC PHẨM ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5800968783

Địa chỉ: 110 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường 6, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đỗ Thái Bình

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 251108895   ngày cấp: 19/02/2014   nơi cấp: Lâm Đồng

Điện thoại cố định: 0918189205   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Đỗ Thái Bình

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 251108895   ngày cấp: 19/02/2014   nơi cấp: CA Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Khác

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên virus SARS-CoV-2, danh mục trang thiết bị nhóm B,C.D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lâm Đồng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)