Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG Y TẾ MINH LONG

---------------------------

Số 2411/CV-MINHLONG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 24 tháng 11 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG Y TẾ MINH LONG

Mã số thuế: 8103811156

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn , Phường Cửa Nam , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001081000601   ngày cấp: 20/05/2013   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 02439413887   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: NGUYỄN THANH TIẾP

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001051001601   ngày cấp: 11/01/2016   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú & Dữ Liệu Quốc Gia về Dân Cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

(2) Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÒA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001153006075   ngày cấp: 22/11/2017   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú & Dữ Liệu Quốc Gia về Dân Cư

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

(3) Họ và tên: LÊ THỊ NHƯ QUỲNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 184162330   ngày cấp: 09/11/2011   nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
2Trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
3Thuốc thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2
4Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2
5Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng SARS-CoV-2
6Thuốc thử xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng SARS-CoV-2
7Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng SARS-CoV-2
8Que thử/Khay thử xét nghiệm Morphine/Heroin
9Thuốc thử xét nghiệm Morphine/Heroin
10Que thử/Khay thử xét nghiệm Methamphetamine
11Thuốc thử xét nghiệm Methamphetamine
12Que thử/Khay thử xét nghiệm Amphetamine
13Thuốc thử xét nghiệm Amphetamine
14Que thử/Khay thử xét nghiệm THC Marijuana
15Thuốc thử xét nghiệm THC Marijuana
16Que thử/Khay thử xét nghiệm Ketamine
17Thuốc thử xét nghiệm Ketamine
18Que thử/Khay thử xét nghiệm Ecstasy
19Thuốc thử xét nghiệm Ecstasy
20Que thử/Khay thử xét nghiệm ma túy tổng hợp
21Que thử/Khay thử xét nghiệm Cocaine
22Que thử/Khay thử xét nghiệm Barbiturate
23Que thử/Khay thử xét nghiệm Benzodiazepine
24Thuốc thử xét nghiệm Benzodiazepine
25Que thử/Khay thử xét nghiệm K2
26Thuốc thử xét nghiệm K2
27Que thử/Khay thử xét nghiệm Alcohol
28Thuốc thử xét nghiệm Alcohol
29Que thử/Khay thử xét nghiệm Methadone
30Que thử/Khay thử xét nghiệm Opiates
31Thuốc thử xét nghiệm Opiates
32Thiết bị kiểm tra nồng độ cồn
33Ống thổi nồng độ cồn
34Thiết bị kiểm tra ma túy
35Que thử/ khay thử xét nghiệm ma túy tổng hợp bằng nước bọt
36Que thử/Khay thử xét nghiệm ma túy tổng hợp bằng nước tiểu
37Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm miễn dịch
38Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm tế bào dòng chảy
39Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm nước tiểu
40Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm sinh hóa
41Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm huyết học
42https://kimhung.vn/
43https://kimhung.vn/que-thu-ma-tuy-tong-hop/
44https://kimhung.vn/que-thu-ma-tuy-da/
45https://kimhung.vn/que-thu-can-sa/
46https://kimhung.vn/que-thu-thuoc-lac/
47https://kimhung.vn/que-thu-morphine-heroin/
48https://kimhung.vn/que-thu-ketamine/
49https://kimhung.vn/que-thu-amphetamine/

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)