Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ C-STAR

---------------------------

Số 10/2021/CB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , ngày 25 tháng 11 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ C-STAR

Mã số thuế: 3502347709

Địa chỉ: Số 8, Lê Thánh Tông, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phường Thắng Nhất, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường 8, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phan Thị Hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 273479646   ngày cấp: 28/03/2009   nơi cấp: Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại cố định: 0937840883   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Phan Thị Thúy Hằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 231183179   ngày cấp: 02/07/2013   nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

(2) Họ và tên: Phùng Thị Kim Chi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 241695180   ngày cấp: 04/01/2013   nơi cấp: Công an tỉnh Đăk Lăk

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

(3) Họ và tên: Đoàn Thị Kim Phượng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 036162003512   ngày cấp: 08/09/2017   nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL và DLQG về Dân cư

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Kít xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19
2Trang thiết bị y tế loại B;C;D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)