Hồ sơ đã công bố

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG LINH

---------------------------

Số 001/CB/2021

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh An Giang , ngày 30 tháng 11 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế An Giang

1. Tên cơ sở công bố: DOANH NGHIỆP TN HOÀNG LINH

Mã số thuế: 1601412962

Địa chỉ: Ấp Khánh Phát, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Tên cơ sở sản xuất: DOANH NGHIỆP TN HOÀNG LINH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Ấp Khánh Phát, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0904573120    Fax:

Email: cskhhoanglinh01@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Văn Nhánh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 351520795   ngày cấp: 06/06/2018   nơi cấp: CA An Giang

Điện thoại cố định: 0904573120   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Diễm Trúc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 352318251   ngày cấp: 26/11/2019   nơi cấp: CA An Giang

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế480000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)