Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC VINH LAN

---------------------------

Số 01CBTTBYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Vĩnh Phúc , ngày 18 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Vĩnh Phúc

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC VINH LAN

Mã số thuế: 8363499147

Địa chỉ: Tổ dân phố Then, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa Lan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026187005580   ngày cấp: 10/04/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0974732252   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa Lan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026187005580   ngày cấp: 10/04/2021   nơi cấp: cục cảnh sát

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test thử nước tiểu
2Test thử ma túy
3Test cúm AB
4Đồ bảo hộ
5Kính chắn giọt bắn
6Máy đo nhịp tim
7Kis test nhanh kháng nguyên SAR-COVID 2
8Bơm kim tiêm
9Máy tạo oxy, dây oxy, máy đo nồng độ oxy
10Que thử thai

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Vĩnh Phúc nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)