Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC ĐỨC NGHĨA 2

---------------------------

Số 01/HSCB-NTĐN2

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lâm Đồng , ngày 24 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lâm Đồng

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC ĐỨC NGHĨA 2

Mã số thuế: 8237676549-001

Địa chỉ: 263 đường 2/4, thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TRẦN LÊ QUỲNH ĐÀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250571412   ngày cấp: 11/12/1985   nơi cấp: CA Lâm Đồng

Điện thoại cố định: 083637327   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trần Lê Quỳnh Đàn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250571412   ngày cấp: 17/02/2015   nơi cấp: CA Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test xét nghiệm covid-19
2Dụng cụ tránh thai
3Túi chườm
4Trang thiết bị nhóm B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lâm Đồng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)