Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC ĐỨC NGHĨA 5

---------------------------

Số 01/HSCB-NTĐN5

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lâm Đồng , ngày 28 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lâm Đồng

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC ĐỨC NGHĨA 5

Mã số thuế: 8543505294

Địa chỉ: Thửa đất số 407, đường DDT724, thông Tân Hiệp, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, Xã Tân Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đèo Thụy Phương Uyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 251034561   ngày cấp: 29/12/2015   nơi cấp: CA Lâm Đồng

Điện thoại cố định: 0911517952   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Đèo Thụy Phương Uyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 251034561   ngày cấp: 29/12/2015   nơi cấp: CA Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test xét nghiệm Covid-19 (bộ XN nhanh phát hiện KN virus SARS-COV-2)
2Dụng cụ tránh thai
3Túi chườm điện
4Trang thiết bị nhóm B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lâm Đồng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)