Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & S.P.A

---------------------------

Số 10012022

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 10 tháng 01 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & S.P.A

Mã số thuế: 0313612829-002

Địa chỉ: 555 Ba Tháng Hai, Phường 08, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079185000408   ngày cấp: 29/12/2015   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0949340202   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: PHẠM PHƯƠNG QUỲNH NHƯ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 080193000219   ngày cấp: 11/01/2018   nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: NGUYỄN NGUYỆT THI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 089196015562   ngày cấp: 13/08/2021   nơi cấp: Tỉnh An Giang

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ kit test nhanh Covid-19

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)