Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VẬT TƯ Y TẾ VUSOHU VIỆT NAM

---------------------------

Số: 01/VUHOSO

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hưng Yên , ngày 11 tháng 01 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hưng Yên

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VẬT TƯ Y TẾ VUSOHU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901110784

Địa chỉ trụ sở: Thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ sản xuất Thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0962126333    Fax:

Email: vuhosohy@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Vũ Minh Chiến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 033088014467   ngày cấp: 28/06/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0962126333   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước muối sinh lý500 000
2Cồn Y tế 500 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)