Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 25 tháng 01 năm 2022

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do:

1.1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT

       Product(s) Owner: THUY HANG HHT COMPANY LIMITED

1.2. Địa chỉ trụ sở: Khu phố Thịnh Lang, Phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

       Address: Thinh Lang quarter, Dinh Bang ward, Tu Son city, Bac Ninh province, , Viet Nam

1.3. Điện thoại: 0988726654              Fax:

2. Chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

2.1. Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT

       Product Owner: THUY HANG HHT COMPANY LIMITED

2.2. Địa chỉ: Khu phố Thịnh Lang, phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

       Address: Thinh Lang quarter, Dinh Bang ward, Tu Son city, Bac Ninh province, , Viet Nam

3. Cơ sở sản xuất:

3.1 Cơ sở sản xuất 1:
  • Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT
  • Địa chỉ sản xuất: Khu phố Thịnh Lang, phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

4. Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, cơ sở đề nghị Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các trang thiết bị y tế sau:

STTTên trang thiết bị y tếChủng loại (model)Mã sản phẩm (nếu có)Số lưu hànhCơ sở sản xuất
1Khẩu trang y tế/ Medical face maskKN94210000114/PCBA-BNCÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT/THUY HANG HHT COMPANY LIMITED/VIET NAM

5. Số lượng bản giấy đề nghị xin cấp: 1 bản


Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số đăng ký lưu hành

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở đăng ký trang thiết bị y tế cam kết:

1. Cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ và nội dung thông tin hồ sơ cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do trang thiết bị y tế là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình sản xuất.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)