Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM

---------------------------

Số 02/22/PhonakNT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 27 tháng 01 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0312213123

Địa chỉ: Phòng 306, Lầu 3, Tòa nhà Cityview, Số 12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02838329335 Fax: 

Email: ThiPhuongPhuc.Nguyen@sonova.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: PATRICK RAPHAEL PERLER

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: X5710912   ngày cấp: 25/04/2019   nơi cấp: Thụy Sĩ

Điện thoại cố định: 02838329335   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế công bố tiêu chuẩn áp dụng:

- Tên trang thiết bị y tế: Máy trợ thính ngoài tai

- Tên thương mại (nếu có):

- Mã Global Medical Device Nomenclature - GMDN (nếu có):

- Chủng loại: Theo phụ lục

- Mã sản phẩm: Theo phụ lục

- Quy cách đóng gói (nếu có):

- Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại B

- Mục đích sử dụng: Hỗ trợ nghe. Chỉ định dùng cho người bị suy giảm hay mất thính lực từ mức độ nhẹ đến sâu.

- Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

- Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: Tiêu chuẩn của nhà sản xuất

4. Đối với trang thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

- Tên chất ma túy, tiền chất:

- Tên khoa học:

- Mã thông tin CAS:

- Nồng độ, hàm lượng:

- Tổng hàm lượng trong một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

- Tên chủ sở hữu: Sonova AG

- Địa chỉ chủ sở hữu: Laubisruetistrasse 28 CH-8712 Staefa Switzerland,

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

- Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM

- Địa chỉ: Phòng 306 lầu 3 toà nhà City View, 12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại cố định: 028 38329335   Điện thoại di động:

7. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước:


Hồ sơ kèm theo gồm:

  • Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt
  • Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng


Thông tin về trang thiết bị y tế

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: Phonak Naida P90-PR; Phonak Naida P70-PR; Phonak Naida P50-PR; Phonak Naida P30-PR; Phonak Naida P-PR Trial; Phonak Naida P90-UP; Phonak Naida P70-UP; Phonak Naida P50-UP; Phonak Naida P30-UP; Phonak Naida P-UP Trial, Phonak Audéo P90-312; Phonak Audéo P90-13T; Phonak Audéo P90-R; Phonak Audéo P90-RT; Phonak Audéo P70-312; Phonak Audéo P70-13T; Phonak Audéo P70-R; Phonak Audéo P70-RT; Phonak Audéo P50-312; Phonak Audéo P50-13T; Phonak Audéo P50-R ; Phonak Audéo P50-RT; Phonak Audéo P30-312; Phonak Audéo P30-13T; Phonak Audéo P30-R; Phonak Audéo P30-RT; Phonak Audéo P-312 Trial ; Phonak Audéo P-13T Trial ; Phonak Audéo P-R Trial ; Phonak Audéo P-RT Trial.

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: Phonak Sky M90-M ; Phonak Sky M70-M; Phonak Sky M50-M; Phonak Sky M30-M; Phonak Sky M-M Trial ; Phonak Sky M90-PR; Phonak Sky M70-PR; Phonak Sky M50-PR; Phonak Sky M30-PR; Phonak Sky M-PR Trial; Phonak Sky M90-SP; Phonak Sky M70-SP; Phonak Sky M50-SP; Phonak Sky M30-SP; Phonak Sky M-SP Trial, Phonak Naida M90-SP; Phonak Naida M70-SP; Phonak Naida M50-SP; Phonak Naida M30-SP; Phonak Naida M-SP Trial, Phonak Naida Link M, Phonak Audéo M90-312 ; Phonak Audéo M70-312 ; Phonak Audéo M50-312 ; Phonak Audéo M30-312 ; Phonak Audéo M-312 Trial ; Phonak Audéo M90-312T; Phonak Audéo M70-312T ; Phonak Audéo M50-312T ; Phonak Audéo M30-312T ; Phonak Audéo M-312T Trial ; Phonak Audéo M90-13T ; Phonak Audéo M70-13T ; Phonak Audéo M50-13T ; Phonak Audéo M30-13T ; Phonak Audéo M-13T Trial ; Phonak Audéo M90-R ; Phonak Audéo M70-R ; Phonak Audéo M50-R ; Phonak Audéo M30-R ; Phonak Audéo M-R Trial ; Phonak Audéo M90-RT ; Phonak Audéo M70-RT ; Phonak Audéo M50-RT ; Phonak Audéo M30-RT ; Phonak Audéo M-RT Trial , Phonak Bolero M90-M; Phonak Bolero M70-M; Phonak Bolero M50-M; Phonak Bolero M30-M; Phonak Bolero M-M Trial ; Phonak Bolero M90-PR ; Phonak Bolero M70-PR ; Phonak Bolero M50-PR ; Phonak Bolero M30-PR ; Phonak Bolero M-PR Trial, Phonak Virto M90-312; Phonak Virto M70-312; Phonak Virto M50-312; Phonak Virto M30-312,

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: Phonak Sky B90-Ric; Phonak Sky B70-Ric; Phonak Sky B50- Ric; Phonak Sky B30-Ric; Phonak Sky B90-M; Phonak Sky B70-M; Phonak Sky B50-M; Phonak Sky B30-M; Phonak Sky B90-P; Phonak Sky B70-P; Phonak Sky B50-P; Phonak Sky B30-P; Phonak Sky B90-PR; Phonak Sky B70-PR ; Phonak Sky B50-PR ; Phonak Sky B90-SP ; Phonak Sky B70-SP ; Phonak Sky B50-SP ; Phonak Sky B30-SP ; Phonak Sky B90-UP ; Phonak Sky B70-UP ; Phonak Sky B50-UP; Phonak Sky B30-UP, Phonak Naida B90-R Ric; Phonak Naida B70-R Ric; Phonak Naida B50-R Ric; Phonak Naida B90-SP; Phonak Naida B70-SP; Phonak Naida B50-SP ; Phonak Naida B30-SP; Phonak Naida B90-UP; Phonak Naida B70-UP; Phonak Naida B50-UP; Phonak Naida B30-UP, Phonak Audéo B90-Direct; Phonak Audéo B70-Direct; Phonak Audéo B50-Direct, Phonak Virto B90-10 O; Phonak Virto B70-10 O; Phonak Virto B50-10 O; Phonak Virto B30-10 O; Phonak Virto B90-10; Phonak Virto B70-10; Phonak Virto B50-10; Phonak Virto B30-10; Phonak Virto B90-312; Phonak Virto B70-312; Phonak Virto B50-312; Phonak Virto B30-312; Phonak Virto B90-13; Phonak Virto B70-13; Phonak Virto B50-13; Phonak Virto B30-13

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành

Tên chủng loại trang thiết bị y tế: Phonak Vitus + RIC-312T; Phonak Vitus + BTE-micro; Phonak Vitus +BTE-P; Phonak Vitus +BTE-UP; Phonak Vitus BTE-micro; Phonak Vitus BTE-P; Phonak Vitus BTE-UP

Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành: Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Tiếng việt): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế (Bản gốc): Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế: Mẫu nhãn lưu hành


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)