Hồ sơ đã công bố

QUẦY THUỐC SỐ 01

---------------------------

Số 01 HSCB QT SỐ 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lâm Đồng , ngày 15 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lâm Đồng

1. Tên cơ sở: QUẦY THUỐC SỐ 01

Mã số thuế: 5800390301

Địa chỉ: 42 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Thái Thị Thanh Thảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250216848   ngày cấp: 12/04/2007   nơi cấp: CA Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại cố định: 0813918986   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Lê Thị An Đa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 068190007106   ngày cấp: 29/11/2021   nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Test xét nghiệm Covid-19 (bộ XN nhanh phát hiện KN virus SARS-COV0-2)
2Túi chườm điện
3Dụng cụ tránh thai
4Máy đo đường huyết
5Máy đo huyết áp
6Máy thử đường huyết

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lâm Đồng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)