Hồ sơ đã công bố

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

---------------------------

Số 187/BVNTTW

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 16 tháng 02 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

Mã số thuế: 0101451859

Địa chỉ: ĐƯỜNG NGUYỄN BỒ, TỨ HIỆP, THANH TRÌ, HÀ NỘI, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: PHAN HOÀNG HIỆP

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 036075000060   ngày cấp: 28/10/2013   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 02462885158   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: LÊ THỊ UYỂN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012170000002   ngày cấp: 10/08/2015   nơi cấp: HÀ NỘI

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM OANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012526807   ngày cấp: 24/07/2013   nơi cấp: HÀ NỘI

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(3) Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001186000545   ngày cấp: 25/04/2021   nơi cấp: HÀ NỘI

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Novofine 32G 4mm
2Novofine 31G 6mm
3BD Ultra-Fine™ PRO
4WellFine®
5Biokare 50
6Urgostart Contact 10cm x 10cm
7Urgo clean Ag 10cm x 10cm

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)